item-thumbnail

แผลทะลุใกล้ทวารหนัก Rectal Fistulas

               แผลทะลุใกล้ทวารหนัก   หมายความถึงรูแคบๆที่ทะลุเข้าไปในเนื้อจากท่ออุจจาระภายในออกมาถึงผิวหนังข้างนอก จนอุจจาระซึมออกมาได้เป็นครั้งคราว ผ...

item-thumbnail

ริดสีดวงทวาร Hemorrhoids (Piles)

                    ริดสีดวงทวารหมายถึง เส้นเลือดดำที่เยื่อเมือกบุทวารหนักหรือที่ผิวหนังรอบทวารหนักเกิดการขยายตัวโป่งพองขึ้น ผนังของเส้นเลือดดำไม...