item-thumbnail

วิธีเลือกน้ำผลไม้

“น้ำผลไม้สมัยนี้มีวางขายอยู่หลายประเภทจนดิฉันเลือกไม่ถูก น้ำผลไม้คั้นสดที่ขายแพงๆนั้นต่างจากน้ำผลไม้อื่นๆอย่างไรคะ”                  ...