item-thumbnail

แก้อาการอาหารเป็นพิษ

“เราควรทำอย่างไรถ้าสงสัยว่าป่วยเพราะอาหารเป็นพิษ”                ถ้าเป็นเพียงเล็กน้อยก็ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และงดอาหารจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น ถ้าป...