item-thumbnail

เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ

  เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ หมายถึงเอ็นยืดกล้ามเนื้อกับกระดูกที่อักเสบและทำให้เกิดอาการปวด ซึ่งคุณจะรู้สึกว่ายืดเยื้อและรุนแรงที่สุดในตอนกลางคืน ดร.ธี...