item-thumbnail

มีบุตรยากควรทําอย่างไร

                  มีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยสามีภรรยาที่มีลูกยาก                    ถ้าคุณพยายามตั้งครรภ์มาแล้ว 1 ปี ก็ยังไม่สำเร็จ แพทย์อาจแนะนำให้ไปคลิ...

item-thumbnail

การเป็นหมัน Sterility

                       การเป็นหมันหมายถึง ฝ่ายชายไม่สามารถให้สตรีที่ปกติมีครรภ์หรือกำเนิดบุตรได้ โรคที่เกิดกับอัณฑะ อาจเป็นเหตุให้การผลิตอสุจิผิดปกติห...