โรคเขตร้อนหมายถึง

โรคเขตร้อนหมายถึง

 โรคเขตร้อนหมายถึง

                     การเกิดโรคต่างๆ ในเขตร้อนย่อมมีมากกว่าในเขตที่มีอากาศสบาย เพราะนอกจากในเขตดังกล่าวจะมีโรคของเขตร้อนโดยเฉพาะแล้ว ยังมีโรคที่เกิดในส่วนอื่นของโลกรวมอยู่ด้วย

                     อากาศร้อนทำให้อ่อนเพลีย เชื้อโรคชอบเจริญในที่ๆ มีอากาศอบอุ่น แมลงและสัตว์ที่เป็นโรคจะแพร่โรคและขยายพันธุ์ตลอดปี นอกจากนั้นการอนามัยยังไม่สมบูรณ์พอ การอนามัยและการหาวิธีป้องกันต่อสู้เชื้อโรคและพาหะนำโรคต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกภาคของโลก แต่สำหรับในเขตร้อนจะมีความสำคัญมากกว่า

โรคเขตร้อนหมายถึง

                     เมืองในเขตร้อนหลายแห่งมีระบบการระบายน้ำที่ทันสมัย แต่แม้กระนั่นอันตราจากน้ำสกปรกยังมีมาก สำหรับบริเวณที่มีน้ำไม่สะอาด น้ำดื่มควรต้มและเก็บในภาชนะที่ปิดอย่างมิดชิด ภาชนะที่ใส่ควรล้างทำความสะอาดบ่อยๆ ล้างด้วยน้ำสะอาดและลวกน้ำร้อนก่อนใช้

โรคเขตร้อนหมายถึง

                     ผลไม้และผักสด ควรล้างให้สะอาดและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ เว้นแต่เมื่อแน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้มิได้สกปรกจากการจับต้องหรือแมลงที่เป็นโรคเกาะ ซึ่งบางครั้งเราเองไม่แน่ใจนัก น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ด่างทับทิม

                     ผักควรเด็ดล้างทุกใบ เมื่อล้างสะอาดแล้ว จึงแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ควรแช่ให้ท่วมนาน 30 นาที แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง หลังจากนั้นเก็บใส่ภาชนะที่มิดชิด ไม่ให้แมลงวันตอมหรือมีสิ่งสกปรกที่อาจตกลงไปได้

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ