โรคนิ่วในถุงน้ำดี Gallstones (Cholelithiasis)

โรคนิ่วในถุงน้ำดี Gallstones (Cholelithiasis)

โรคนิ่วในถุงน้ำดี Gallstones (Cholelithiasis)

โรคนิ่วในถุงน้ำดี Gallstones (Cholelithiasis)

ระบบน้ำดี The Bile Passages

ระบบทางเดินของน้ำดีประกอบด้วยถุงน้ำดีและท่อน้ำดี ความจริงทางน้ำดี ตับและตับอ่อนเป็นส่วนของระบบการย่อยอาหาร แต่ที่ต้องแยกไว้ในบทนี้เพราะมีโรคหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเหล่านี้โดยเฉพาะ

โรคนิ่วในถุงน้ำดี Gallstones (Cholelithiasis)

สาเหตุโรคนิ่ว   

ก้อนนิ่วอาจเกิดขึ้นได้ในท่อน้ำดีเล็กๆ ภายในตับ แต่ไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่จะเกิดในถุงน้ำดี อาการที่มักจะพบคือมีแก็สมาก

นิ่วในถุงน้ำดีส่วนมากประกอบด้วยก้อนแข็งเหมือนไขมันเรียกว่าโคเลสเตอรอล ซึ่งจะพบในไขมันสัตว์มากกว่าในไขมันพืช ด้วยเหตุนี้การกินอาหารที่มีไขมันสัตว์ เนย และไข่แดงแต่น้อยจึงจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดี ร่างกายสามารถผลิตคลอเรสเตอรอลจากไขมันที่ไม่มีสารนี้อยู่ได้ด้วย ฉะนั้นการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดี คือกินอาหารประเภทที่มีไขมันทุกชนิดน้อยที่สุด

อาการโรคนิ่ว       

นิ่วในถุงน้ำดีอาจไม่มีอาการอยู่หลายปี ผู้ป่วยบางคนไม่เคยรู้สึกเจ็บเลย เพียงแต่จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายบริเวณตับเมื่อกินอาหารแล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวด การวินิจฉัยโรคทำโดยให้ผู้ป่วยกินสารที่เป็นสีเข้าไป แล้วฉายเอ็กซเรย์ จะทำให้เห็นก้อนนิ่วได้ชัดเจน

ขนาดของนิ่วอาจเล็กเท่าเม็ดทราย หรือใหญ่จนเต็มถุงน้ำดี เมื่อก้อนนิ่วอยู่ในถุงน้ำดีอาจจะมีอาการปวดบ้างแต่ไม่มากเท่าเวลาที่ก้อนนิ่วเลื่อนลงมาตามท่อน้ำดีเข้าลำไส้เล็ก อาการปวดนี้รุนแรงมากและปวดเป็นระยะ ๆ (Colic) ผู้ป่วยจะปวดมากจนเหงื่อออก แต่ละครั้งนานประมาณ 2-3 วินาที ถึง 2-3 นาทีจึงจะหาย แล้วกลับปวดอีกเรื่อยๆ เป็นหลายชั่วโมงหรือหลายวัน บางครั้งอาจมีไข้หนาวสั่นด้วย

การรักษาโรคนิ่ว           

การรักษาด้วยยาได้ผลน้อยมาก นอกจากจะช่วยบรรเทาปวดเพราะไม่มียาใดจะละลายก้อนนิ่วที่อยู่ในถุงน้ำดี หรือทำให้มันเลื่อนตัวออกมาได้นอกจากก้อนนิ่วเล็กๆที่อาจผ่านออกมาได้เองโดยไม่ต้องกินยา และในการเลื่อนตัวลงมานั้นจะทำให้เกิดอาการปวด อย่างไรก็ดีได้มีการทดลองให้อาหารที่มีเกลือแร่ของน้ำดีผสมอยู่ในปริมาณมาก แล้วพบว่าขนาดของก้อนนิ่วเล็กลง

ข้อควรปฏิบัติ

1. ในระยะที่มีอาการปวด ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ

2. ไปหาแพทย์ทันที เพื่อรับการรักษา ให้ยาระงับปวดและแนะนำการรักษาขั้นต่อไป แพทย์จะสั่งเอ็กซเรย์ถุงน้ำดี

3. ถ้าพบว่ามีก้อนนิ่ว ควรผ่าตัดออก ซึ่งในกรณีเช่นนี้แพทย์มักจะตัดถุงน้ำดีออกด้วย เพื่อมิให้เกิดนิ่วอีกต่อไป

4. ถ้าไม่ผ่าตัด และถ้าผู้ป่วยอ้วนมาก จะต้องลดน้ำหนัก ไม่ว่าผู้ป่วยจะอ้วนหรือไม่ก็ตาม อาหารที่กินควรให้มีไขมันน้อยที่สุด

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ