โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อมีอะไรบ้าง

โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อมีอะไรบ้าง

                   โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อมีอะไรบ้าง

                    โรคติดเชื้อเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น  4 จำพวกคือ

1. จำพวกพืช ได้แก่เชื้อแบคทีเรีย ยีสต์และเชื้อรา

โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อมีอะไรบ้าง

2. จำพวกสัตว์ ได้แก่โปรโตชัว และพยาธิ

3. ริคเคทเซีย ได้แก่เชื้อโรคขนาดเล็กที่ทำให้เกิดโรคไทฟัส และโรคร็อคกี้ เมาน์เท้น สป๊อตเต็ด

ฟีเวอร์

4. ไวรัสเป็นเชื้อโรคทีทำให้เกิดโรคสุกใส ไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน(รูเบลล่า) คางทูม โรคโปลิโอ และโรคพิษสุนัขบ้า

                    ส่วนใหญ่บุคคลที่เป็นโรคเหล่านี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานต่อโรคขึ้น โอกาสที่จะเป็นอีกจึงมีน้อย เป็นที่น่ายินดีที่เรามียาวัคซีนป้องกันโรค เพราะช่วยให้ผู้ที่ไม่เป็นโรคสามารถมีภูมิต้านทานโรคโดยที่ตนเองไม่จำเป็นต้องเป็นโรคมาก่อน

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ