โรคดีซ่านเกิดจากการอุดตันของทางน้ำดี Obstructive Jaundice

โรคดีซ่านเกิดจากการอุดตันของทางน้ำดี Obstructive Jaundice

         

โรคดีซ่านเกิดจากการอุดตันของทางน้ำดี Obstructive Jaundice

โรคดีซ่านเกิดจากการอุดตันของทางน้ำดี Obstructive Jaundice

         บางครั้งน้ำดีจากตับหรือถุงน้ำดีจะซึมเข้าไปในกระแสเลือด และไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ทำให้เกิดอาการตัวเหลือง หรือเขียวเหลืองที่ผิวหนัง เยื่อเมือก และปัสสาวะ เห็นได้ชัดโดยเฉพาะที่ตาขาว

         อาการนี้เรียกว่า ดีซ่าน ผู้ป่วยมักจะรู้สึกคันด้วย อาการตัวเหลืองเกิดจากทางน้ำดีอุดตันไม่ใช่โรค แต่เป็นการแสดงว่าได้มีสิ่งกีดกั้นทางเดินของน้ำดีที่จะออกมาจากตับ หรือจากถุงน้ำดี การอุดตันอาจเกิดจากก้อนนิ่วมาติดอยู่ที่ท่อน้ำดี หรืออาจเป็นเนื้องอกที่ตับอ่อน เนื้องอกหรือการอักเสบของท่อน้ำดีและอวัยวะใกล้เคียงทำให้อุดตัน ควรหาสาเหตุของดีซ่านให้แน่ชัดว่ามิใช่เกิดจากตับอักเสบหรือเม็ดเลือดแดงแตก ในกระแสเลือด ดีซ่านทั้งสองประการนี้มิได้เกิดจากการอุดตัน

         โดยที่ดีซ่านอาจเกิดจากหลายสาเหตุ จึงควรถือว่าการเป็นดีซ่านเป็นสัญญาณเตือนภัยให้ตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมทั้งการฉายเอ็กซเรย์ถุงน้ำดี และการตรวจอย่างอื่นด้วย

ข้อควรปฏิบัติ

1. อย่าพยายามทดลองรักษาเอง ให้ปรึกษาแพทย์ทันทีที่มีอาการดีซ่าน

2. ดื่มน้ำมากๆ เพื่อช่วยขับน้ำดีออกทางปัสสาวะ

3. รักษาอาการคันด้วยวิธีที่ใช้ในกรณีอื่นๆ

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ