โรคที่เกิดจากนกพิราบ

โรคที่เกิดจากนกพิราบ

 โรคที่เกิดจากนกพิราบ

                     โรคที่เกิดจากนกพิราบ คริปโตคอกโคสิส Cryptococcosis เกิดจากเชื้อฟังกัส พบบ่อยในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 40-60 ปี และเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศญิง ในรายที่สาหัสเคยปรากฏเชื้อโรคไปทำลายระบบประสาท และอาจทำลายปอด ผิวหนัง กระดูกและอวัยวะอื่นๆ

                     หลายรายพิสูจน์พบว่าโรคนี้จะเริ่มต้นที่ปอดก่อน แม้ในรายที่เกิดกับระบบประสาทก็ตาม ได้เคยพบเชื้อฟังกัสในมูลของนกพิราบ แต่ตัวนกพิราบไม่เป็นโรค โรคคริปโตคอกโคสิสไม่ติดต่อและไม่แพร่เชื้อโดยตรงจากบุคคลต่อบุคคล หรือจากสัตว์ต่อบุคคล หากโรคนี้เป็นชนิดที่เกิดกับระบบประสาทอัตราการตายจากโรคค่อนข้างสูง

ข้อควรปฏิบัติ

1. การใช้ยาปฏิชีวนะใหม่ๆช่วยให้หายจากโรคเร็วขึ้น การใช้ยาควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์

2. ควรรักษาแผลโดยการผ่าตัด

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ