เชื้อราที่เล็บ  (Tinea unguium)

เชื้อราที่เล็บ (Tinea unguium)

อาการเชื้อราที่เล็บ

อาการ เล็บจะมีลักษณะสูญเสียความสมบูรณ์ แห้ง ไม่เป็นมันวาว มีหลุมหรือร่อง สีคล้ำลง อาจมีสีขาวแต้ม ปลายเล็ยเผยออกจากเนื้อ มีขุยหนาๆ แทรก ลอกออกไม่หมดเพราะติดแน่นและเจ็บ จะเป็นเรื้อรังและทำลายเล็บไปทีละน้อย เชื้อราอาจกัดกินเล็บจนหลุดและเล็บใหม่ที่งอกมาก็จะไม่สมบูรณ์ อาจเห็นเพียงโครงเล็บแตกเป็นเส้นๆ บางนิ้วหรือหลายนิ้ว เป็นได้ทั้งเล็บมือเล็บเท้า

เชื้อราที่เล็บ  Tinea unguium

เชื้อราที่เล็บ Tinea unguium

การใช้ยา (เลือกใช้ขนานใดขนานหนึ่งเพียงขนานเดียว)

ยาแผนปัจจุบัน

ขนานที่ 1 Miconazole  cream  (ไมโคนาโซล ครีม) 2% ทาเช้า-เย็น ติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะหาย(ประมาณ 6 เดือน)

ขนานที่ 2 Clotrimazole  cream (โคลไตรมาโซล ครีม) 1% ทาเช้า-เย็น ติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะหาย (ประมาณ 6 เดือน)

ขนานที่ 3 Ciclopirox (ซิโคลพิร็อกซ์) 1% ใช้หยอดข้างเล็บ เช้า-เย็น ติดต่อกันทุกวันจนกว่าจะหาย(ประมาณ 6 เดือน)

ขนานที่ 4 Ketoconazole (คีโตโคนาโซล) 200 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง นาน 2-3 เดือน

ขนานที่ 5 Itraconazole (ไอทราโคนาโซล) 100 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง นาน 2-3 เดือน

ขนานที่ 6  Griseofulvin (กริซีโอฟลูวิน) 500 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง นาน 6-12 เดือน

ยาแผนโบราณ

ขนานที่ 1(8)  ใช้น้ำมะกรูดทาบ่อยๆ

ขนานที่ 2(8)  ใช้น้ำจากขมิ้นชันทาบ่อยๆ

ขนานที่ 3(8)  ใช้ใบเทียนดอกทาบ่อยๆ

การรักษาอื่นๆ และการปฏิบัติตัว

–      การดูแลสุขภาพ เน้นอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะความสะอาดของมือและเท้า ไม่ใช้กรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น ไม่แช่น้ำเป็นเวลานานๆ เป็นประจำโดยเฉพาะน้ำที่สกปรก ถ้าจำเป็นควรสวมถุงมือยางหรือรองเท้ายาง ถ้ามีโรคที่ทำให้ภูมิต้านทานต่ำต้องได้รับการบำบัดรักษาควบคู่กันไปกับการรักษาเชื้อราที่เล็บ

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ