ลำไส้เล็กอักเสบ Regional Enteritis

ลำไส้เล็กอักเสบ Regional Enteritis

ลำไส้เล็กอักเสบ Regional Enteritis

ลำไส้เล็กอักเสบ Regional Enteritis

 

              ลำไส้เล็กอักเสบ  หมายถึงการอักเสบตรงส่วนโค้งของลำไส้เล็กเป็นช่วงๆ มักจะเป็นใกล้กับส่วนที่ต่อกับลำไส้ใหญ่ ลักษณะเหมือนเป็นการอักเสบเรื้อรัง เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง

ผนังของลำไส้เล็กส่วนที่เป็นจะหนาขึ้นเหมือนก้อนเนื้อคลำได้จากหน้าท้องและจะมีส่วนของลำไส้ที่เป็นปกติสลับไปเป็นตอนๆ บางครั้งอาจมีรูผ่านระหว่างลำไส้ส่วนที่อักเสบแต่ละตอน และอวัยวะใกล้เคียง การอักเสบอาจลุกลามมากจนทำให้เป็นรูทะลุหรือเป็นฝีขึ้น และต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

อาการที่เป็นคือท้องเดินเล็กน้อย อุจจาระมีเลือดหรือหนองปน มีไข้ ปวดท้อง โลหิตจาง น้ำหนักตัวลด อาการอาจจะเป็นๆ หายๆ อาจกินเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดจะไม่หายขาด และเมื่อผ่าตัดแล้วก็อาจเป็นได้อีก

ข้อควรปฏิบัติ

1. ให้แพทย์ตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคให้แน่นอน ซึ่งจะทำได้ด้วยการเอ็กซเรย์ แพทย์อาจรักษาด้วยยาหรือผ่าตัด

2. ควรกินอาหารที่มีกากน้อย แต่มีวิตามินสูง

3. ปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักอนามัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค แสงแดด การพักผ่อนจะช่วยได้มาก

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ