ระวังเนื้องอกในรังไข่ Ovarian Tumors

ระวังเนื้องอกในรังไข่ Ovarian Tumors

 ระวังเนื้องอกในรังไข่ Ovarian Tumors

                โดยปกติรังไข่เป็นที่ผลิตของเซลไข่ หากไข่เพียงฟองเดียวผสมพันธ์กับอสุจิของชาย เด็กก็จะเกิดปฏิสนธิขึ้นไข่แต่ละใบอยู่ในถุงแยกกัน และแตกออกทีละฟองในแต่ละเดือน บางครั้งถุงดังกล่าวไม่แตก แต่กลับโตมีน้ำคั่ง ทำให้เกิดเป็นถุงน้ำในรังไข (Ovarian cysts)

               ถุงน้ำชนิดอื่นก็อาจเกิดในรังไข่ได้ บางอันมีขนาดโตมาก แต่อย่างไรก็ดีในที่ๆ มีศัลยกรรมทันสมัย อาการชนิดนี้ไม่พบบ่อยนัก เพราะแพทย์จะตรวจพบก่อนที่ถุงน้ำจะมีขนาดโต

ระวังเนื้องอกในรังไข่ Ovarian Tumors

               ถุงน้ำชนิดหนึ่งเรียกว่า เดอร์มอยด์ (Dermoid) ลักษณะที่ต่างไปจากถุงน้ำอื่นๆ กล่าวคือ ในถุงน้ำจะพบชิ้นส่วนของกระดูก ฟันและผมรวมอยู่ด้วย นอกจากนั้นถุงน้ำที่เป็นเนื้องอกก็มี เนื้องอกในรังไข่อาจโตได้ ทำให้ปวดและมีหน้าท้องโต เนื้องอกในรังไข่ที่ฝ่อเองในเวลาอันสั้น ควรรักษาด้วยการผ่าตัด เพราะอันตรายจากโรคแทรกซ้อนมีมากเนื้องอกในรังไข่บางชนิด เป็นมะเร็ง แม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ก็ตาม แต่เมื่อยังมีการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง จึงสมควรที่จะผ่าตัดเอาเนื้องอกนั้นออกเสียแต่ต้นมือ

ข้อควรปฏิบัติ

1. ถ้าสงสัยว่ามีเนื้องอกในรังไข่ ให้ปรึกษาแพทย์ ควรเป็นนรีแพทย์จะดีกว่า

2. ถ้าพบว่ามีเนื้องอก ควรผ่าตัดออก

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ