ยาตกค้างในเนื้อสัตว์

ยาตกค้างในเนื้อสัตว์

เมื่อกินเนื้อสัตว์ เราจะได้รับฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ หรือยาอื่นๆที่ใช้กับสัตว์นั้นเข้าไปด้วยหรือไม่ ยาเหล่านี้มีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ ?

ยาตกค้างในเนื้อสัตว์

ยาตกค้างในเนื้อสัตว์

                        เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู และวัว ที่มีขายในท้องตลาดอาจมีสารเคมี เช่น ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนหลายชนิด ตกค้างอยู่แต่มักพบในปริมาณน้อยมาก และก็ยังไม่มีหลักฐานว่ามีผลร้ายต่อผู้บริโภคอย่างไร ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ และอีกหลายประเทศในยุโรป มีการประกาศห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโต แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการห้ามเรื่องนี้อย่างจริงจัง

                       ส่วนการให้ยาปฏิชีวนะแก่สัตว์เพื่อลดอัตราการเกิดโรคติดต่อและช่วยให้เจริญเติบโตดี (ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยา) นั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม แต่ก็เกรงว่ายาปฏิชีวนะในสัตว์อาจกระตุ้นให้เกิดแบคทีเรียที่ดื้อยาขึ้นได้ในผู้บริโภคที่ได้รับยานี้ต่อเนื่องกันนานๆ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานพอที่จะสรุปได้

                       สารตกค้างจากการใช้ยามักพบสะสมอยู่ในระดับไต และไขมันของสัตว์นั้นๆ เชื่อกันว่าสารเหล่านี้ในปริมาณน้อยไม่น่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็ควรหลีกเลี่ยงเนื้อติดมันหรือพวกเครื่องในสัตว์ ทางเลือกอีกประการคือควรซื้อเนื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ