สาเหตุการตกเลือด

สาเหตุการตกเลือด

 สาเหตุการตกเลือด

                        การมีเลือดออกมากจากมดลูก(Hemorrage from the Uterus) มักเกิดขึ้นขณะมีประจำเดือนเรียกอาการนี้ว่า การตกเลือดขณะมีประจำเดือน (Menorrhagia) ส่วนการตกเลือดในช่วงอื่นๆ เรียกว่าการตกเลือดขณะไม่มีประจำเดือน (Menorrhagia) สาเหตุการตกเลือดจากมดลูกที่พบบ่อยได้แก่ :

1. เนื้องอกไฟบรอย์ด (Fibroid tumors)

2. ติ่งเนื้อมดลูก (Uterine polyps)สาเหตุการตกเลือด

3. มะเร็งมดลูก (Cancer of the body of the uteru s)

4. เนื้อเยื่อพอกพูนอย่างผิดปกติในเยื่อมดลูก (Hyperplasia of endometrium)ทำให้เยื่อบุหนา มีเส้นโลหิตเลี้ยงส่วนนี้มาก

5. เนื้องอกในรังไข่ (Ovarian cysts)

6. รกบางส่วนติดภายหลังคลอดบุตร

7. โรคเรื้อรังทั่วไป

8. ขาดความสมดุลของต่อมไร้ท่อ

9. การหมุนเวียนของโลหิตผิดปกติ เนื่องจากโรคหัวใจ โรคตับและโรคปอด

ข้อควรปฏิบัติ

1. บำรุงร่างกายทั่วไปโดยเฉพาะหลังมีประจำเดือนแล้วแต่ละครั้ง โดยเน้นความสำคัญในการออกกำลังกายพอประมาณ พักผ่อนเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และย่อยง่าย

2. ผู้ป่วยที่อ่อนกำลังควรอาบน้ำเย็นโดยการถูตัวแรงๆ ในช่วงไม่มีประจำเดือน

3. ควรดูแลร่างกายมากเป็นพิเศษ ก่อนและหลังคลอดบุตร เพื่อให้มดลูกคืนสู่สภาพปกติมดลูกจะไม่โตและอ่อนผิปกติ

4. แพทย์ควรตรวจเพื่อหาสาตุ และวินิจฉัยว่าความผ่าตัด หรือให้การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ตามความจำเป็น

5. อาการโลหิตจางที่เกิดจากการสูญเสียโลหิตควรได้รับการรักษาเป็นพิเศษ

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ