ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน

ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน

 “คำว่า RDA บนฉลากอาหารหมายถึงอะไร ข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างไร”

 

ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน

ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน

                 อักษร RDA ย่อมาจากคำว่า Recommended Dietary Allowance แปลว่า “ปริมาณของสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน” ซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพเป็นปกติ (ปริมาณสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคบางอย่าง ซึ่งอาจต้องการสารอาหารบางชนิดแตกต่างไปจากคนปกติ)

                 ตัวเลขต่างๆของ RDA ได้มาจากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตัวเลขเหล่านี้จะระบุปริมาณสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละคน ปริมาณของสารอาหารเหล่านี้ต้องครอบคลุมความต้องการประชากรอย่างน้อย 98% โดยมีการคำนวณเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้แล้ว นอกจากนี้ยังต้องมีการคำนวณถึงผลเสียต่อสุขภาพหากได้รับมากเกินไป รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่อาจขัดขวางการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆได้

                 ขณะนี้นักโภชนาการในอังกฤษเริ่มใช้ DRC แทน RDA (DRV ย่อมาจาก Dietary Reference Values แปลว่าคุณค่าอ้างอิงของอาหาร) เพราะเข้าใจว่าคำนี้ไม่ชวนเข้าใจผิดเท่า RDA แต่ในหลายประเทศรวมทั้งไทย ยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้ RDA บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป ในทางกฎหมายแล้ว ผู้ผลิตจะยกคำกล่าวอ้าง เช่น “อุดมวิตามินซี” ได้ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีตัวเลข RDA ที่ระบุว่ามีปริมาณวิตามินซีอย่างน้อย 15% ของค่าที่กำหนดจาก RDA

                 อย่างไรก็ตามคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ RDA จนเกินไป ขอให้ถือตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยให้คุณทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เลือกซื้อมีวิตามินและแร่ธาตุใดมากเป็นพิเศษ

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ