คุณแม่ระวัง! หลังคลอดปากมดลูกมีแผลฉีกขาด เสี่ยงเป็นมะเร็ง

คุณแม่ระวัง! หลังคลอดปากมดลูกมีแผลฉีกขาด เสี่ยงเป็นมะเร็ง

ปากมดลูกมีแผลฉีกขาดเกิดจาก (Cervical Laceration)

 ปากมดลูกมีแผลฉีกขาดเกิดจาก (Cervical Laceration)

                      การคลอดบุตรมักจะกระทบกระเทือนปากมดลูกเสมอ แผลเล็กๆ สามารถหายเองได้ แต่ที่เป็นมากจะทำให้ไม่สบายและทำให้สุขภาพเลวลง การอักเสบเรื้อรังและมีน้ำเมือกออกจากช่องคลอดมากเป็นอาการแทรกซ้อนของแผล ฉีกขาดในปากมดลูกที่ไม่ได้รับการรักษา แผลเก่าที่ไม่ได้รับการรักษาเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งได้

ปากมดลูกมีแผลฉีกขาดเกิดจาก (Cervical Laceration)

                      หลัง คลอด 6 อาทิตย์ มารดาทุกคนควรให้แพทย์ตรวจภายใน ซึ่งถ้าพบมีความผิดปกติในปากมดลูก ก็จะได้รักษากันทันทีเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง หากปฏิบัติเช่นนี้ทุกครั้งลังคลอด และมีการตรวจเป็นประจำทุกปี ก็สามารถป้องกันมะเร็งในปากมดลูกได้เป็นส่วนมาก หรืออย่างน้อยสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มเป็นที่เยียวยาได้

ข้อควรปฏิบัติ

                      ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ข้างต้น หากมีแผลที่ผิดปกติควรตกแต่งแผลให้เรียบร้อย

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ