ความผิดปกติของไต (โรคโพลีซีสติค Polycytic Disease)

ความผิดปกติของไต (โรคโพลีซีสติค Polycytic Disease)

ความผิดปกติของไต (โรคโพลีซีสติค Polycytic Disease)

                  ในบางคนพบว่าความผิดปกติของไตเป็นมาแต่กำเนิด โดยที่ส่วนหนึ่งของท่อเล็กๆ ในเนื้อไตหยุดการเจริญตั้งแต่ก่อนเกิด ทำให้มีอาการอุดตันและกลายเป็นถุงซึ่งมีน้ำอยู่ภายในถุง ถุงเล็กๆ นี้จะมีจำนวนมาก กระจายอยู่ในส่วนต่างๆของไต เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าขนาดของถุงก็จะโตขึ้น ทำให้ขนาดของไตโตขึ้นไปด้วย และส่วนที่ทำงานของไตเสื่อมลง บางรายผู้ป่วยจะเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ในบางรายเป็นไปอย่างช้าๆจึงพบว่ามีอาการแสดงออกเมื่อโตแล้ว

                  เมื่อขนาดของไตโตขึ้นมาก อาจคลำพบเป็นก้อนผิดปกติที่บริเวณท้องตอนบน ในปัสสาวะอาจมีเลือด อาการอื่นๆ และการรักษาจะคล้ายกับโรคไตแข็ง โรคนี้อาจเป็นกรรมพันธุ์ มักจะเกิดกับไตทั้งสองข้างและเป็นโรคที่รักษาไม่หาย การรักษาจะช่วยบรรเทาอาการเพียงชั่วคราว

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ