กรวยไตอักเสบเกิดจาก Pyelitis and Pyelonephritis

กรวยไตอักเสบเกิดจาก Pyelitis and Pyelonephritis

กรวยไตอักเสบเกิดจาก Pyelitis and Pyelonephritis

                       กรวยไตเป็นบริเวณที่อยู่ตอนบนของท่อไต ท่อไตคือ ท่อที่เชื่อมระหว่างไตกับกระเพาะปัสสาวะโรคกรวยไตอักเสบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้เกิดหนอง เชื้อโรคอาจมาจากกระแสโลหิต หรืออาจแพร่ขึ้นมาทางท่อไตจากกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งมีการติดเชื้ออยู่ก่อนแล้ว ถ้ามีการอักเสบของเนื้อไตร่วมด้วยโรคนี้ก็จะเรียกว่าโรคไต และกรวยไตอักเสบ

                       การอักเสบของต่อมทอนซิล การอักเสบที่ฟันหรือแหล่งที่มีการอักเสบในส่วนใดๆของร่างกายอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดกรวยไตอักเสบได้ เชื้อแบคทีเรียที่มักพบเสมอว่าเป็นต้นเหตุนี้คือ เชื้อบาซิไลซึ่งอยู่ในลำไส้ใหญ่ ถ้าไม่รักษาให้หายขาด เชื้อนี้อาจคงอยู่ในกรวยไตเป็นเวลาแรมปีได้ เชื้อแบคซีลายมีความต้านทานต่อยาสูง แม้จะได้รับการรักษาจนหายแล้วก็อาจกลับเป็นอีกก็ได้

กรวยไตอักเสบเกิดจาก Pyelitis and Pyelonephritis

                       การปัสสาวะบ่อยๆ อาจเป็นอาการอย่างเดียวที่แสดงออก หรอถ้ามีการอักเสบมาก ก็อาจทำให้มีความรู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลา อาการอื่นๆ ที่อาจมีคือหนาวสั่น ไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียอยู่หลายวัน บริเวณหลังซึ่งเป็นที่ตั้งของไตถ้ากดจะเจ็บ จะรู้สึกปวดที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งลายคนอาจมุ่งไปรักษาที่กระเพาะปัสสาวะ แต่ต้นเหตุที่แท้จริงแล้วคือไต

                       ถ้าการอักเสบของกรวยไตกลายเป็นโรคเรื้อรัง จะทำให้เนื้อไตถูกทำลายไปเรื่อยๆ จนอาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเอาไตออก ซึ่งจะเป็นทางเดียวที่จะรักษาได้ ด้วยเหตุนี้การวินิจฉัยโรคให้แน่นอนในระยะแรกของโรคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งควรให้รู้แน่ชัดว่ามีการอักเสบเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างของไต และมีความรุนแรงของโรคเพียงไร ควรเริ่มการรักษาโดยเร็วเพื่อระงับความจำเป็นในการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด

                       โรคกรวยไตอักเสบ ไม่ใช่เป็นโรคที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิต นอกเสียจากการละเลยในการรักษาและจะต้องรักษาอย่างเข้มงวดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบปัสสาวะเท่านั้น ในบางรายการรักษาอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการขยายท่อไต เพื่อให้น้ำปัสสาวะไหลออกจากไตได้สะดวก

ข้อควรปฏิบัติ

1. ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรวยไตอักเสบ ควรได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบปัสสาวะโดยเร็ว

2. ควรนอนพักผ่อนเมื่อมีไข้กรวยไตอักเสบเกิดจาก Pyelitis and Pyelonephritis

3. ถ้ามีไข้สูงไม่เกิน 10 องศาฟาเรนไฮต์ (38.3 องศาเซลเซียส) อาจบรรเทาได้โดยการอบผ้าร้อนที่บริเวณหลังตอนล่าง

4. ดื่มน้ำมากๆ เพื่อเพิ่มจำนวนปัสสาวะ

5. แพทย์อาจสั่งยารับประทานจำพวกซัลฟาหรือยาปฏิชีวนะ

6. มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจปัสสาวะและเพาะเชื้อซ้ำหลายครั้ง แม้อาการจะหายไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะอีกต่อไป

เนื้อหามีประโยชน์กด Like !!!

กด Like เอาไว้อัพเดทข้อมูลสุขภาพ